Informacije

Stranica Korisne Informacije prilikom , kupovine, prodaje, legalizacije ili drugih radnji oko nekretnine, stana ili kuce.

Kako se vrši prenos prava korišćenja PTT priključka prilikom kupovine nepokretnosti?

Posted by on Feb 18, 2013 in Korisne Informacije | 0 comments

Kako se vrši prenos prava korišćenja PTT priključka prilikom kupovine nepokretnosti?

Kako se vrši prenos prava korišćenja PTT priključka prilikom kupovine nepokretnosti?

Prilikom kupovine stana kupac prvo mora pitati prodavca da li želi da u prodatom stanu ostavi broj koji je već postojeći ili ne. Ukoliko želi, onda se samo izvrši prenos pretplatničkog prava i to po overi ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, zajedničkim i istovremenim odlaskom kupca i prodavca u korisnički servis PTT-a. Neophodno je poneti fotokopiju ugovora o kupoprodaji nepokretnosti kao i fotokopije ličnih karata. U ovom slučaju se prenos prava korišćenja PTT priključka ne naplaćuje. Međutim, ako prodavac ne želi da ostavi broj kupcu, onda on mora podneti zahtev za novi PTT priljučak.

Primopredaja nepokretnosti

Posted by on Feb 18, 2013 in Korisne Informacije | 0 comments

Primopredaja nepokretnosti

Koje su osnovne faze kroz koje kupac treba da prođe prilikom primopredaje nepokretnosti?

Poželjno je da kupac pre potpisivanja i overe kupoprodajnog ugovora ode u nepokretnost (to se zove primopredaja nepokretnosti), gde će se uveriti da li je nepokretnost ispražnjena od lica i stvari. Nakon toga mora otići u sud gde će overiti kupoprodajni ugovor. Potom sledi isplata kupoprodajne cene kao i ponovni dolazak u kupljenu nepokretnosti i zvanična primopredaja ključeva.

Koje su obaveze kupca kada je u pitanju isplata novca prilikom kupovine nekretnine?

Posted by on Feb 18, 2013 in Korisne Informacije | 0 comments

Koje su obaveze kupca kada je u pitanju isplata novca prilikom kupovine nekretnine?

Koje su obaveze kupca kada je u pitanju isplata novca prilikom kupovine nekretnine?

Prvenstveno je važno da kupac isplati celokupnu sumu za kupljenu nepokretnosti i to po ceni, načinu i u rokovima koje je ugovorio sa prodavcem. Takođe, uobičajeno je da prilikom zaključenja predugovora, kupac isplati 10 odsto dogovorene kupoprodajne cene na ime kapare, a ostatak u dogovorenom roku. Kupac je u obavezi da plati i posredničku proviziju, sudske takse za overu predugovora, ugovora, odnosno, aneksa, porez na promet apsolutnih prava kao i takse za prenos pretplatnih prava ( PTT, EDB,…), kao i taksu za uknjižbu nepokretnosti na svoje ime, ukoliko su za to ispunjeni uslovi.

Šta sve treba da stoji u predugovoru i šta je prodavac dužan da dostavi do momenta zaključenja kupoprodajnog ugovora?

Posted by on Feb 18, 2013 in Korisne Informacije | 0 comments

Šta sve treba da stoji u predugovoru i šta je prodavac dužan da dostavi do momenta zaključenja kupoprodajnog ugovora?

Šta sve treba da stoji u predugovoru i šta je prodavac dužan da dostavi do momenta zaključenja kupoprodajnog ugovora?

U predugovoru je precizno naznačeno da je prodavac do momenta zaključenja kupoprodajnog ugovora dužan da plati sve pristigle račune za tu nekretninu i da plaćene račune dostavi kupcu, kako bi se uverio da je sve regulisano. Takođe, obaveza kupca je da pribavi i uverenje Republičke uprave javnih prihoda da je izmirio sve obaveze po osnovu poreza na imovinu. Prodavac dostavlja i izvod iz matične knjige rođenih ali i sudski overene izjave bračnog druga, odnosno, drugih lica od kojih se to može tražiti, da neće u budućnosti potraživati vlasništvo nad tom nepokretnošću. I na kraju prodavac je dužan da do momenta potpisivanja kupoprodajnog ugovora isprazni stan ili kuću.

Kada i koliko se plaća agencijska provizija?

Posted by on Feb 18, 2013 in Korisne Informacije | 0 comments

Kada i koliko se plaća agencijska provizija?

Agencijska provizija u skoro svim gradovima Srbije iznosi 3 odsto od dogovorene kupoprodajne cene, tj od ukupne cene nekretnine.

Agencijska provizija plaća se u momentu kaparisanja stana, tj prilikom potpisivanja kupoprodajnog predugovora, koji je prvi korak prilikom kupovine nekretnine. (more…)

Depozitna kapara

Posted by on Feb 18, 2013 in Korisne Informacije | 0 comments

Depozitna kapara

Depozitna kapara se isplaćuje onda kada se nekretnina koju želimo da kupimo nalazi pod hipotekom ili ima neki drugi problem koji prodavac mora da reši. Depozitna kapara se ne isplaćuje prodavcu, već ostaje u agenciji za nekretnine kao garancija da će kupac uzeti željeni stan ili kuću, a prodavac je dužan da u narednom roku reši postojeće probleme koji koče prodaju nekretnine. Ova kapara nije 10 odsto kao prilikom kaparisanja stana, već je obično u pitanju manja suma novca.

Da li strani državljani mogu da kupe nepokretnosti u Srbiji?

Posted by on Feb 18, 2013 in Korisne Informacije | 0 comments

Da li strani državljani mogu da kupe nepokretnosti u Srbiji?

Strani državljani mogu da kupe nepokretnosti u Srbiji i to po principu reciprociteta njihove zemlje sa Srbijom, što znači da je i za naše državljane u tim zemljama predviđena mogućnost da kupuju nepokretnosti. U vezi sa ovim pravnim pitanjem, u slučaju da ne postoji reciprocitet, mora se tražiti saglasnost Ministarstva pravde. Proces dobijanja saglasnosti traje oko 30 dana. Reciprocitet postoji skoro sa svim zemljama evropske zajednice, Amerikom, Kanadom, Australijom, Kinom, Rusijom, i još 50-tak zemalja.

Porez na kapitalnu dobit kada su nekretnine u pitanju?

Posted by on Feb 18, 2013 in Korisne Informacije | 0 comments

Porez na kapitalnu dobit kada su nekretnine u pitanju?

Porez na kapitalnu dobit plaća prodavac i to onda, kada u roku od 90 dana, od dana prodaje stana kupi nekretninu koja je po ceni niža od cene prodatog stana. Porez se plaća na razliku cena ta dva stana u visini od 15 odsto. Od 06. oktobra 2012. godine, na osnovu Izmena Zakona o porezu na dohodak građana, svi oni koji su nekretninu u svom vlasništvu imali, neprekidno, najmanje deset godina oslobođeni su plaćanja poreza na kapitalnu dobit. Na taj način ukoliko dođe do prodaje takvog stana, vlasnici ne ostvaruju kapitalni dobitak. Takođe, ukoliko cena nove nekretnine bude ista ili skuplja od prodate, onda dolazi do oslobađanja od plaćanja poreza na kapitalnu dobit.

Šta je neophodno od dokumentacije kada želite da prodate stan?

Posted by on Feb 18, 2013 in Korisne Informacije | 0 comments

Šta je neophodno od dokumentacije kada želite da prodate stan?

Šta je neophodno od dokumentacije kada želite da prodate stan?

Prodavac stana, ukoliko nije prvi vlasnik, mora imati kupoprodajni ugovor sklopljen sa prethodnim vlasnikom i taj ugovor mora biti overen u sudu. Takođe, ukoliko je nepokretnost uknjižena prodavac stana mora posedovati i vlasnički list, tj izvod iz lista nepokretnosti kao dokaz da je nepokretnost uknjižena.

Kako i gde uknjižiti nepokretnost?

Posted by on Feb 18, 2013 in Korisne Informacije | 0 comments

Kako i gde uknjižiti nepokretnost?

Kako i gde uknjižiti nepokretnost?

Ukoliko je nepokretnost stan neophodno je prvenstveno proveriti da li je uknjižena zgrada, u kojoj se taj stan nalazi, odnosno da li se ona upisana u zemljišne knjige tj katatstar nepokretnosti. Ukoliko nije, potrebno je prvo da se taj čitav objekat uknjiži od strane investitora, tj od strane onog ko je davao stanove u otkup.

Koja je razlika između uknjiženih i neuknjiženih nepokretnosti?

Posted by on Feb 18, 2013 in Korisne Informacije | 0 comments

Koja je razlika između uknjiženih i neuknjiženih nepokretnosti?

Osnovna razlika između uknjiženih i neuknjiženih nepokretnosti je u tome što je uknjižena nepokretnost upisana u zemljišne knjige – uneti su podaci o tačnoj lokaciji, broj katastarske parcele kao i podaci o vlasniku. Samo na uknjižene nepokretnosti možete staviti hipotekarne ili založne kredite, dok na neuknjižene ne možete, što znači da se samo uknjiženi stanovi mogu kupovati preko stambenih kredita banaka.