Prenos prava koršćenja EDB brojila pri prodaji stana.

Kontaktiraj agenta

Kako se vrši prenos prava koriščenja EDB brojila prilikom kupovine nepokretnosti?

Prenos prava korišćenja struje, tj EDB brojila vrši kupac, odlaskom u nadležnu službu preduzeća Elektrodistribucije sa fotokopijom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti i poslednjom uplatnicom o plaćenoj električnoj energiji. Važno je napomenuti, da za razliku od prenosa prava korišćenja PTT priključka, ovde prodavac ne mora biti prisutan, već kupac sve može sam da završi.