Pozovite: +38161-650-14-77

Kako se vrši prenos prava koriščenja EDB brojila prilikom kupovine nepokretnosti?

Prenos prava koršćenja EDB brojila pri prodaji stana.

By in Korisne_Informacije

Kako se vrši prenos prava koriščenja EDB brojila prilikom kupovine nepokretnosti? Prenos prava korišćenja struje, tj EDB brojila vrši kupac, odlaskom u nadležnu službu preduzeća Elektrodistribucije sa fotokopijom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti i poslednjom uplatnicom o plaćenoj električnoj energiji. Važno je napomenuti, da za razliku od prenosa prava korišćenja PTT priključka, ovde prodavac ne mora […]

Pročitaj

Add "CT Compare" Widget via Appearance > Widgets > Compare.