Pozovite: +38161-650-14-77

Clausula intabulandi. Sta je i čemu ona služi?

By in Korisne_Informacije

Clausula intabulandi. Prilikom svake kupoprodaje, razmene ili bilo kog drugog načina sticanja i prenosa apsolutnih prava na nepokretnostima. Susrešćete se sa pravnim pojom „clausula intabulandi“, koji predstavlja jedan od veoma bitnih elemenata mnogih ugovora. izrada web sajtova

Kada je u pitanju kupoprodaja stana, kuće ili poslovnog prostora „clausula intabulandi“ jeste izjava kojom prodavac nekretnine iskazuje svoju saglasnost da se kupac tog istog stana ili kuće može uknjižiti u katastru nepokretnosti kao novi vlasnik, bez njegove naknadne saglasnosti i prisustva.

Clausula intabulandi

To znači da je prodavac ovom izjavom, omogućio kupcu da se bez ikakvih problema uknjiži kao novi vlasnik.

Može biti poseban dokument ili deo kupoprodajnog ugovora

Clausula intabulandi se može dati prilikom zaključenja i overe kupoprodajnog ugovora, čime predstavlja njegov sastavni deo ali isto tako ona može biti i poseban dokument, nezavisan od ugovora. U oba slučaja, da bi izjava bila važeća, mora biti sudski overena. Samo tada biće validna i moći ćete da je priložite kao dokaz ukoliko dođe do nekih problema prilikom uknjižbe nepokretnosti.

Sadržina izjave

Clausula intabulandi mora biti overena, mora sadržati obavezne elemente, tačni podaci o nepokretnosti, adresa i matični broj prethodnog vlasnika.

Takođe, upozoravamo Vas da je i situacija da kupac prodavcu isplati čitavu sumu novca. Ali od njega ne dobije ovakvu izjavu moguća, pa Vam zbog toga savetujemo da se o svemu detaljno dogovorite pre isplate konačne svote novca. Odnosno potpisivanja kupoprodajnog ugovora. Takođe, u pribavljanju ove izjave pomoći će Vam agencija za nekretnine, odnosno dobar pravnik, pa ih možete konsultovati. Ili unajmiti da umesto vas obave ovaj pravni posao.

Čak i kada kupujete stan koji nije uknjižen, stručni saradnik Halo oglasi nekretnina diplomirani pravnik, Tamara Jurenić savetuje da je clausulu intabulandi neophodno pribaviti, kako bi kada se steknu svi drugi predviđeni uslovi, upis prava svojine bio moguć. izrada web sajtova

Izvor Halo Oglasi

Share This

Add "CT Compare" Widget via Appearance > Widgets > Compare.