Pozovite: +38161-650-14-77

Legalizacija stanova

By in Korisne_Informacije

Legalizacija stanova Skupština Srbije, usvojila je Zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole. izrada web sajtova

Prema usvojenom zakonu, nisu predviđeni nikakvi troškovi i naknade za upis objekata, osim ukoliko građani nemaju geodetski snimak, čime su u obavezi da taj trošak samostalno plate u visini od oko 100 evra.

Legalizacija stanova

Pravo upisa u katastar imaće svi oni objekti do 300 kvadrattnih metara, stanovi u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama do 200m², a poslovni prostor do 100m². Takođe, pravo na upis imaće i vikendice do 200m², zanatske radnje i pomoćni objekti do 100m² i garaže do 30m².

Kada je u pitanju vlasništvo nad zemljom, na kojoj se nalazi bespravno izgrađen objekat, takođe su usvojene nove stavke. Naime, ako je bespravno izgrađeni objekat na zemljištu koje je u svojini ili je na njemu upisano pravo korišćenja u korist nekog trećeg lica upisuje se pravo svojine na objektu, bez sticanja prava na zemljištu na kome je objekat izgrađen, zaključeno je na današnjem zasedanju.

To znači da je pravo svojine nad zemljištem na kome se nalazi bespravno podignut objekat moguće upisati na ime vlasnika, a sve što je potrebno jeste da vlasnik objekta dostavi nadležnom organu dokaz da je nekim pravnim poslom stekao pravo svojine na zemljištu.

Međutim, ako se bespravno izgrađen objekat nalazi na katastarskoj parceli koja je u svojini više lica, gde nije izvršena parcelacija, onda je potrebno podnošenje jednog od dokaza, navedenih u zakonu, i uz pismenu saglasnost suvlasnika, odnosno sukorisnika.

Trenutno u Srbiji postoji 1.3 miliona bespravno izgrađenih objekata, a do sada je podneto 700.000 zahteva za legalizaciju.

 

Legalizacija stana od 50 kvadrata koštaće oko 5.500 €

Građevinsku dozvolu za legalizaciju objekata, odnosno upotrebnu dozvolu izdavaće ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva, odnosno autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.

Ko ima pravo na popust
– Vlasnici nelegalnih objekata koji su time rešili stambeno pitanje
– Oni koji su sami finansirali opremanje građevinskog zemljišta (asfaltiranje ulica, uvođenje vode, struje, telefona…)
– Svi koji su učestvovali u mesnom samodoprinosu

– Samohrane majke, invalidi, učesnici rata…

 

Potrebna dokumentacija
– Glavni projekat u tri primerka
– Dokaz o pravu korišćenja, svojine ili zakupa parcele
– Potvrde o plaćenoj naknadi za uređenje zemljišta
– Potvrda o izmirenoj administrativnoj taksi
– Dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima (ugovor sa skupštinom stanara za objekte koji se nadziđuju, proširuju….)
– Objekti za koje je već podnet zahtev za legalizaciju mogu privremeno da se priključe na komunalnu infrastrukturu

Share This

Add "CT Compare" Widget via Appearance > Widgets > Compare.