Pozovite: +38161-650-14-77

Ko nema pravo na povraćaj PDV-a?

By in Korisne_Informacije

Ko nema pravo na povraćaj PDV-a prilikom kupovine nekretnine ( stana ili kuće ).

  1. Fizička lica koja su već ostvarila refundaciju PDV-a prilikom kupovine prvog stana.
  2. Svi članovi porodičnog domaćinstva kupca prvog stana (na osnovu kojih je on dobio mogućnost refundacije PDV-a) u momentu ako i kada budu kupovali sopstveni stan.
  3. Kupac i članovi porodičnog domaćinstva koji su stekli svoj prvi stan, u staroj gradnji, i za koji su tada bili oslobođeni plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava.

 

Share This