Pozovite: +38161-650-14-77

Početna

Povraćaj PDV-a

By in Korisne_Informacije

Povraćaj PDV-a, Kupovina stana predstavlja jedan od većih finansijskih izdataka za svakoga, optimizacija sajtova… Povraćaj PDV-a Pravo na refundaciju, odnosno povraćaj PDV-a za kupovinu prvog stana u novogradnji, može se ostvariti za stan čija površina do 40 m². Ako kupac prvog stana kupuje stan površine koja je veća od površine za koju ima pravo na […]

Pročitaj

Porez na prenos apsolutnih prava

By in Korisne_Informacije

Porez na prenos apsolutnih prava, ko je u obavezi da plati a ko ima pravo da bude oslobođen plaćanja poreza na apsolutna prava, izrada web sajtova… Porez na prenos apsolutnih prava iznosi 2.5 odsto od ukupne vrednosti stana. Zakonska obaveza plaćanja ovog poreza pada na teret prodavca, ali je višegodišnja uobičajena praksa da isti plaća […]

Pročitaj

Prenos prava koršćenja EDB brojila pri prodaji stana.

By in Korisne_Informacije

Kako se vrši prenos prava koriščenja EDB brojila prilikom kupovine nepokretnosti? Prenos prava korišćenja struje, tj EDB brojila vrši kupac, odlaskom u nadležnu službu preduzeća Elektrodistribucije sa fotokopijom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti i poslednjom uplatnicom o plaćenoj električnoj energiji. Važno je napomenuti, da za razliku od prenosa prava korišćenja PTT priključka, ovde prodavac ne mora […]

Pročitaj

Kako se vrši prenos prava korišćenja PTT priključka prilikom kupovine nepokretnosti?

By in Korisne_Informacije

Kako se vrši prenos prava korišćenja PTT priključka prilikom kupovine nepokretnosti? Prilikom kupovine stana kupac prvo mora pitati prodavca da li želi da u prodatom stanu ostavi broj koji je već postojeći ili ne. Ukoliko želi, onda se samo izvrši prenos pretplatničkog prava i to po overi ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, zajedničkim i istovremenim odlaskom […]

Pročitaj

Primopredaja nepokretnosti

By in Korisne_Informacije

Koje su osnovne faze kroz koje kupac treba da prođe prilikom primopredaje nepokretnosti? Poželjno je da kupac pre potpisivanja i overe kupoprodajnog ugovora ode u nepokretnost (to se zove primopredaja nepokretnosti), gde će se uveriti da li je nepokretnost ispražnjena od lica i stvari. Nakon toga mora otići u sud gde će overiti kupoprodajni ugovor. […]

Pročitaj

Koje su obaveze kupca kada je u pitanju isplata novca prilikom kupovine nekretnine?

By in Korisne_Informacije

Koje su obaveze kupca kada je u pitanju isplata novca prilikom kupovine nekretnine? Prvenstveno je važno da kupac isplati celokupnu sumu za kupljenu nepokretnosti i to po ceni, načinu i u rokovima koje je ugovorio sa prodavcem. Takođe, uobičajeno je da prilikom zaključenja predugovora, kupac isplati 10 odsto dogovorene kupoprodajne cene na ime kapare, a […]

Pročitaj

Šta sve treba da stoji u predugovoru i šta je prodavac dužan da dostavi do momenta zaključenja kupoprodajnog ugovora?

By in Korisne_Informacije

Šta sve treba da stoji u predugovoru i šta je prodavac dužan da dostavi do momenta zaključenja kupoprodajnog ugovora? U predugovoru je precizno naznačeno da je prodavac do momenta zaključenja kupoprodajnog ugovora dužan da plati sve pristigle račune za tu nekretninu i da plaćene račune dostavi kupcu, kako bi se uverio da je sve regulisano. […]

Pročitaj

Kada i koliko se plaća agencijska provizija?

By in Korisne_Informacije

Kada i koliko se plaća agencijiska provizija posredniku tj agenciji za promet nekretnina koja Vas zastupa prilikom prodaje, kupovine ili izdavanja, izrada web sajtova… Kada i koliko se plaća agencijiska provizija? Kupovina nekretnine je bitna odluka. Zbog toga je preporučljivo da se dobro informišete pre nego što krenete u potragu za novim domom. Jedan od […]

Pročitaj

Depozitna kapara

By in Korisne_Informacije

Depozitna kapara se isplaćuje onda kada se nekretnina koju želimo da kupimo nalazi pod hipotekom ili ima neki drugi problem koji prodavac mora da reši. izrada web sajtova… Depozitna kapara se ne isplaćuje prodavcu, već ostaje u agenciji za nekretnine kao garancija da će kupac uzeti željeni stan ili kuću. A prodavac je dužan da […]

Pročitaj

Add "CT Compare" Widget via Appearance > Widgets > Compare.